Hizmetlerimiz

DENEYLER

Taze Beton Kıvam Deneyi – Slump (Çökme ) Deneyi

Deneyde TS EN 12350-2 standardı uygulanır. Taze betonun çökme hunisi metodu yardımıyla işlenebilirliği saptanır.

Taze Betondan Numune Alınması

Deneyde TS EN 12350-1 standardı uygulanır. Şantiyede üretilen betondan alınan numunenin standartlara uygun bir şekilde deneye tabi tutulması ile Beton sınıfının tayini amacı ile test uygulanır.

Beton Basınç Dayanımı İçin Deney Numunelerinin Kürü

Deneyde TS EN 12390-2 standardı uygulanır. Beton numuneleri 7 ve 28 Günlük olmak üzere kür havuzlarında standartların gerektirdiği sıcaklıkta bekletilir.

Beton Basınç Dayanımı Tayini

Deneyde TS EN 12390-3 standardı uygulanır. Bu deney, sertleşmiş beton deney numunelerinde basınç dayanımı tayin etmek amacı uygulanır.

Sertleşmiş Betondan Karot İle Numune Alınması

TS EN 12504-1 standardı uygulanır ve sonuçlar TS EN 10465 standardına göre değerlendirilir . Bu deney, sertleşmiş betondan karot yöntemi ile numune alma ile uygulanır.

Sertleşmiş Betonda Beton-Çelik Aderansı Testi (Filiz Çekme)

Bu deneyin amacı mevcut beton elemanlara muhtelif kimyasallar ile ekilen betonarme çelik çubukların bağlayıcı olarak kullanılan kimyasal aracılığı ile beton ile aderansını tespit etmek amacı taşır.

Sertleşmiş Betonda Karot Basınç Dayanımı Testi

Standart silindir numuneler üzerinde basınç dayanımı için TS EN 12390-3 standardı uygulanır. Bu deney, sertleşmiş betondan alınan karot numunelerinin deneye hazırlandıktan sonra basınç dayanımının tespiti amacı ile yapılır.

Karot Numunelerinde Kesme Ve Başlıklamanın Yapılması

Deney numuneleri hazırlanırken ve kür metotları yapılırken TS EN 12390-3 standardı uygulanır. Bu deney, sertleşmiş betondan alınan karot numunelerinde basınç dayanımı testini uygulamak amacı ile numunenin deneye hazırlanması amacını taşır.

Schmidt Beton Test Çekici ile Tahribatsız Deney

Mevcut yapılarda taşıyıcı elemanların (kolon, kiriş, vb.) bünyesinde kullanılan yapı çeliğinin eleman üzerinde tahribat yapmadan manyetik ve ultrasonik sistemle adedini, çapını, paspayını tespit etmek amacıyla uygulanır.

Mevcut Beton İçersinde Çelik Donatı Tespiti (Donatı Röntgeni)

Mevcut yapılarda taşıyıcı elemanların (kolon, kiriş, vb.) bünyesinde kullanılan yapı çeliğinin eleman içerisindeki yerinin ve çaplarının tayini için tahribatsız bir şekilde deney uygulanır.

Çelik Çubuklarda Çekme Deneyi

Deneyde TS 708 standardı uygulanır. Beton çelik çubuklarının tarifine, sınıflandırma ve özelliklerine göre numune alma, çelik çubuklarda akma mukavemeti, max. çekme mukavemeti, kopma değeri, uzama yüzdesi ve kütle tayini amacı ile yapılan deneydir.

LABORATUVAR HİZMETLERİ

BETOKONT Kurye Hizmeti

Betokont Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile çalışan Yapı Denetim Firmaları, düzenli olarak her haftanın Pazartesi-Çarşamba-Cuma günleri tek 1 raporları ya da 1 faturaları olsa dahi Betokont Kuryesi tarafından Adreslerinde ziyaret edilir ve evrakları ofiste bulunan personele imza karşılığında teslim edilir.

www.betokont.com.tr Yapı Denetim İnternet Hizmeti

Betokont Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile çalışan Yapı Denetim Firmaları, kendilerine verilen Kullanıcı Adı ve Şifre ile www.betokont.com.tr adresinden Yapı Denetim Girişi bölümünden giriş yaparak Raporlarını 7 ve 28 günün sonunda Kurumsal Sayfalarından takip edebilirler. Mesaj Gönder sekmesinden anlık mesajlarını Betokont Ofisine ulaştırabilirler. Alınan numunelerin Faturalarına .pdf formatında görüntüleyebilir ve çıktısını alıp kullanabilirler.

25 Araç ve Tamamı İmza Yetkili Personelimiz

Betokont Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile çalışan Yapı Denetim Firmaları, İzmir içerisinde bölgelerde hazır bulunan 15 araca 0 532 111 23 86 numaralı telefon numarasından dahili kodunu çevirerek, dahili kodu bilmiyorlar ise 3000 i tuşlayarak beton bildirimlerini yapabilirler. Tamamı İmza yetkisine sahip ve konularında bilgili ve deneyimli personelimiz tarafından en kısa sürede Şantiye’de numune alım işlemi gerçekleşir.

Zengin Teknik Donanım , Araç ve Gereç

Betokont Yapı Malzemeleri Laboratuvarı ile çalışan Yapı Denetim Firmalarının deneyleri 400 M2 lik laboratuvarımızda bulunan Tamamı güncel kalibrasyonlu cihazlarla yapılmaktadır. Laboratuvarımızda 3 Beton Pres Cihazı , 1 Karot Pres Cihazı , 1 Çelik-Çubuk Çekme Cihazı bulunmaktadır. Son teknoloji Karot Alım cihazları ve Donatı Tespit Cihazları da sahada hizmet vermektedir. Kalibrasyon Sertifikalarımız TSE tarafından verilmiştir.