Organizasyon

Betokont yapı malzemeleri laboratuarı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı şartname ve talimatları doğrultusunda beton ve yapı malzemeleri konusunda hizmet vermektedir. Betokont yapı malzemeleri laboratuarı yöneticisi laboratuarın sorumluluğunu üstlenmiştir. Laboratuarın kalite sisteminden sorumlu laboratuar Kalite Yöneticisi aynı zamanda Laboratuar Müdürlüğü görevini de yapmaktadır. Doğrudan yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. Bütün personelin görev, yetki ve sorumlulukları görev tanımlarında belirlenmiştir.