Kuruluş

Betokont yapı malzemeleri laboratuarı TS EN ISO/IEC 17025 Standardının şartlarına uygun hizmet vermekte olup, deney yapan laboratuar personeline ticari, pazarlama ve finansman faaliyetleriyle hiçbir ilişkisi yoktur. Üçüncü taraf laboratuar hizmeti verebilmek için laboratuar personeli teknik kararları etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan daimi olarak ari tutulmaktadır. Laboratuar, kalite sistemi ve deney prosedürlerini yerine getirecek yetkili ve teknik personel sahibi olup, numune yollayan bütün kurum, kişi ve yasal kuruluşlarla olan ilişkilerini gizli tutarak iletişim, yeterlilik ve tarafsızlık ile ilgili konularda dokümante edilmiş prosedürlere uygun çalışmaktadır. Laboratuarın organizasyon şeması hazırlanmış olup tüm personelin yetki ve sorumlulukları ve birbirleri ile olan ilişkileri belirlenmiştir.