Kalite Sistemi

Betokont yapı malzemeleri kalite kontrol Laboratuarı’nda kalite sistemi kurulmuş olup uygulaması ve sürekliliği sağlanmaktadır. Laboratuar, deney sonuçlarının kalitesini güvenceye almak için TS EN ISO/IEC 17025 Standartlarının şartlarını kapsayan kalite el kitabını hazırlamış, kalite politikası ve kalite sisteminde kullanılan eğitim, iç tetkik ve bakım gibi programlar, prosedür ve talimatlar dokümante edilmiştir. Bu dokümanlar hizmet kalitesini etkileyen bütün personele dağıtılmış olup personel tarafından anlaşılması ve uygulanması sağlanmıştır. Laboratuarın kalite politikası ve hedefleri yazılı hale getirilmiş olup kalite politikasının beyanı laboratuar yöneticisi onayı ile yayınlanmıştır. Laboratuardaki kalite sistem yapısı, standardın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
Kalite Planlaması
Betokont yapı malzemeleri kalite kontrol laboratuarı deney sonuçlarının kalitesi için gerekli şartların sağlanması amacıyla Kalite Sistemi kapsamında tanımlamaları (kaliteyi etkileyen tüm faaliyetlerle ilgili) yaparak dokümante etmiştir. Bu dokümantasyon için yapılan bütün faaliyetlerin başlangıcından sonuna kadar hizmetin kontrolü için yapılan Laboratuar Kalite Planlarını dokümante etmekte ve sürekliliğini sağlamaktadır.