Kalite Politikası

Küreselleşen dünyada bir yaşam tarzı haline gelen kaliteyi üretmek kuruluşumuzun temel amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en etken güç olan çalışanlarımızın kalitesinin iç ve dış eğitimlerle yükseltilmesi değişmez hedefimizdir. Çevre korunmaksızın kalitenin üretilemeyeceğinin bilincinde olarak firmamız, çevrenin korunması için her olanağını seferber etmeye kararlıdır. Standartlar güncel olarak takip edilecek ve bu standartlardaki değişiklikler anında uygulamaya alınacaklardır. Aşağıda imzaları bulunan bizler kaliteye giden yolda en küçük bir duraksamaya meydan vermemek, müşteri isteklerini tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda daima ön planda tutarak tam bir müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için üzerimize düşen görevleri dürüstlük ilkesinden taviz vermeden eksiksiz yapmayı taahhüt ediyoruz.
Amacımız hizmetlerimizle ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak, TS EN ISO 9002, TS EN ISO/IEC 17025 standartlarının şartlarını karşılayacak şekilde planlı ve sistematik çalışmak ve çevreye de duyarlı faaliyetlerle müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaktır. Kaliteye giden yolda tüm çalışanlarımıza üstün başarılar dileriz.